Doneren / Schenken

Met u donatie of schenking steunt u de Stichting Mars
der Muzikanten.
Doordat de Stichting MdM een Cultu-
rele ANBI-status geniet, is het bedrag dat u doneert/
schenkt voor 150%  aftrekbaar voor bedrijven die vennootschapsbelasting afdragen en voor 125% aftrekbaar voor particulieren en ondernemers
die onder de inkomstenbelastingwetgeving vallen.


U kunt uw donatie of schenking overmaken naar:
Stichting Mars der Muzikanten

Banknummer: NL23 RABO 0328 3806 28
omschrijving: 'Donatie' of 'Schenking'.

Wanneer het om een donatie gaat, wilt u zo vriendelijk zijn uw bedrijfsnaam en
telefoonnummer achter te laten via een mail-
bericht en ons ook even laten weten of u een 
factuur wenst te ontvangen.
Klik op de button.