Stichting Mars der Muzikanten

Delistraat 6,   2022 ZB Haarlem

Email aan het bestuur         

RSIN: 858390486                 KvK: 70603472
Bank: NL93RBRB 0706505328  /    NL23RABO 0328380628


Dagelijks bestuur:

voorzitter (vacant)

Han Brants, penningmeester

secretaris (vacant)
Algemeen bestuur:
Ron de Lange (vice-voorzitter) 
Yvonne Kreule-Borstel (vice-penningmeester)
Ed Veldman.